Mein Zindagi Hun aur Mein Kuch Thak sa gaya hun

life mysteryMein zindagi hun,
Aur mein kuch thak sa gaya hun,
Jis insaan ko banaya sarvashaktimaan,
Ushi insaan ko dekha bilakkar rotein huen,
Simte huye, dubke huye, hahakaar kartein huye,

khud ke hatho, khud ko barbaad kartein huye,
pine ke pani ke liye rotein huye,
nadion ke jal mein jahar gholtein huye,
Hawaon ko gandi kartein huye,
sansen lene se dartein huye,

shanti ke batein kartein huye,
par yudh ki taiyariya kartein huye?
Pyar, mohabbat, sachayi, ko khotein huye,
Sawarg ki kamna mein pritvi ko choti samztein huye,
Narak ke dar se zindagi se door hotein huye,
Amrit ki chahat mein jal ko anmol na samaztein huye,
bhavishya (future) ke daar se vartamaan ko khotein huye.
Mein zindagi hun,
Aur Mein kuch thak sa gaya hun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *